“Bớt nghe, Bớt Nói, Bớt Nhìn và im lặng” để sống 1 cuộc đời bình yên

15011

 

Ngắm tượng: “BỚT NGHE – BỚT NÓI – BỚT NHÌN – IM LẶNG” cho tháng ảm đạm thêm may mắn^^ Xuất xứ của bộ tượng 4 Không là 4 tượng bịt mắt, bịt miệng, bịt tai, bịt thân có từ 400 năm trước ở Nhật Bản tại chùa Toshogu, Nikko.

Tượng che mắt tên là MIzaru – nghĩa là “tôi không nhìn thấy điều xấu” .

Tượng bịt miệng là Iwazaru – nghĩa là “tôi không nói điều xấu”

Tượng bịt tai là Kikazaru – “tôi không nghe những điều xấu”

Tượng bịt thân là Shizaru – “tôi không làm điều xấu”.

Ngoài ra bộ 4 tượng này còn biểu truyền ý của Khổng Tử nhắc nhở chúng ta rằng, trong cuộc sống có những chuyện chúng ta: Không nên nhìn, Không nên nói, Không nên nghe và Nên im lặng. Bộ tượng nhỏ nhưng ý nghĩa cả nhà nhỉ.

Nguồn: Tổng hợp thông tn nhiều nguồn trên internet!

 

Loading...